bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach

§ 1.

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy od lat 12.
2. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę Czytelnik pozostawia w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
4. Miejsce w Czytelni zajmuje się dowolnie.
5. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
6. Czytelnik może zajmować stanowisko komputerowe 1 godzinę.
7. Stanowiska komputerowe w czytelni służą do korzystania z zasobów internetu.
8. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
9. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.
10. Zabrania się korzystania ze stanowisk komputerowych w celu grania w gry komputerowe.

§ 2.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania stanowisk komputerowych czytelni będących własnością społeczną.
2. Za uszkodzenia Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia zniszczenia. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.
3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.Opublikował: Marceli Lichacy
Publikacja dnia: 23.11.2011
Podpisał: Dorota Dąbska
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 804