bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach informacje publiczne udostępnia główna księgowa z upoważnienia dyrektora biblioteki.


Upoważnieni pracownicy, są zobowiązani do powiadomienia wnioskodawcy o braku możliwości udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, pracownicy powiadamiają pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Miejsce złożenia dokumentów: biuro Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach, Domasławice 31, 76-150 Darłowo.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.Opublikował: Marceli Lichacy
Publikacja dnia: 23.11.2011
Podpisał: Dorota Dąbska
Dokument z dnia: 19.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 922