bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie Czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
4. Miejsce w Czytelni zajmuje się dowolnie.
5. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów Czytelni oraz z innych zbiorów Biblioteki.
2. Ze zbiorów Czytelni, w tym również z czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji Czytelnika.
4. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
5. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni.
6. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma.
7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
8. Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może się ona znajdować. Na prośbę Czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek.
9. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza
2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.

§ 4. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również:
a. w stosunku do Czytelników Wypożyczalni, którym książki wypożyczone są na podstawie kart zapisu.
b. w Wypożyczalniach nie posiadających odrębnych pomieszczeń Czytelnianych a udostępniających książki i czasopisma prezencyjne (na miejscu).
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor (kierownik) biblioteki.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2005r.Opublikował: Marceli Lichacy
Publikacja dnia: 23.11.2011
Podpisał: Dorota Dąbska
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 784